In de week hebben we:

Bidstond
In de oneven weken op de woensdag gebedsavonden in een zaal van de Ark

Huiskringavonden
Plaats van de huiskringen:
Dennis en Ellis van Hunen (even weken op maandagavond) Hellevoetsluis
Henk en Arina Knol (oneven weken op woensdagavond) Schiedam
Hanneke en Michel de Jong (oneven weken op donderdagavond) Vlaardingen
Herbert en Anneke Nikkels (even weken op donderdagavond) Schiedam

Op deze avonden treft u alle aspecten van het gemeenteleven aan;
zoals ontmoeting, aanbidding, voorbede, studie, pastoralezorg enz. enz.