Welkom in onze samenkomsten.

Zondagse samenkomst:
Iedere zondagmiddag om 14.00 uur in de Ark, Hargplein 101, Schiedam.

Créche
Tijdens de samenkomst op zondagmiddag zorgen we graag voor uw baby of peuter tot 4 jaar. 
U kunt uw kind zelf, voor de aanvang van de dienst, naar de crécheruimte brengen.

Kinderdiensten
Voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool hebben we aparte diensten.
Hier horen zij, aangepast aan hun leeftijd, wat de bijbel leert over het grote plan van God.
De kinderen blijven eerst nog even in de grote zaal en tijdens de zangdienst gaan zij naar hun ruimte
4 t/m 7 jarigen in De Kleine Ark, 8 t/m 12 jarigen in de Gideonsbende.

Voor de tieners van 12 tot 15 jaar is er om de 14 dagen dienst in e Ark.

Samenkomsten door de week:

Jeugd

Voor de jeugd geldt dat we die niet graag missen tijdens de dienst, maar voor hen wordt er op de
vrijdagavond om de 14 dagen een apart programma verzorgd.

Om de 14 dagen Kringavonden, op deze avonden treft u alle aspecten van het gemeenteleven aan;
zoals ontmoeting, aanbidding, voorbede, studie, pastoralezorg enz., enz.