De aanspreekpunten in de gemeente in 2017

 

Avondmaal			
Beamer Gert van der Giessen
Beheer internetsite Henny Mijnsbergen
Boekentafel, maandnieuws, 
emaillijst, adressenlijst, Ab en Joke Kist
zondagsrooster
Contact met verhuurder
en zaaldienst Daniél de Zwart
Coördinatie spreekbeurten Anja de Zwart
Diakenen			Ab en Joke Kist
Marry Schotte
Leen Schotte 
Financiën			Frank den Blaauwen
Geluid Frank den Blaauwen
Huiskringen Marijke den Blaauwen  
Keuken John van Es
Ontvangst Jannie de Zwart
Oudsten
De oudsten zijn aanspreekpunt voor
alle niet genoemde zaken Jan en Immy de Jong 
Frank en Marijke den Blaauwen
Daniël en Anja de Zwart
Faramarz en Mahnaz Khoshchin
Tienerleiding			Michel de Jong
Zang en muziek Frank en Marijke den Blaauwen
Zendingswerkgroep Jan en Immy de Jong
Kinderdiensten en Crèche Renate de Jong