Gideons Bende 8-12 jaar

Een gezellige bende hoor. Als de kinderen naar de Gideons Bende komen dan beginnen we met de collecte.
Daarna gaan we zingen uit onze boekjes en bidden.
Elke week vertellen we een nieuw verhaal. En als laatste gaan we knutselen.
Soms is dit echt knutselen, maar het zijn ook wel eens puzzels of andere activiteiten.

Leiding
De vaste leiding bestaat maar uit een heel klein groepje.
Gelukkig worden wij bijgestaan door anderen uit de gemeente die de gaten in het rooster voor ons willen opvullen.