Over de Tieners

Als je in de leeftijd van 12 tot 16 jaar oud bent kun je je bij de Tieners aansluiten*. Wij komen 1 keer in de twee weken bijeen. Ons programma is creatief, speels, gezellig en toch ook inhoudelijk sterk. Als rode draad houden wij houden ons bezig met datgene dat elk mens nodig heeft om geestelijk te groeien:

- Eenheid met andere christenen. 
God werkt door alle mensen die hem volgen heen. Iedereen weerspiegelt Hem op een unieke manier. Daarom leren we Hem beter kennen als we Hem samen volgen: probeer te zien wat God doet door de ander heen! Soms kun je iets leren waardoor je wat wijzer wordt.

- Kennis van God’s Woord.
Je kunt niet toepassen wat je niet weet. God’s Woord verandert je manier van denken, en zorgt ervoor dat je op Zijn manier om kan gaan met je omstandigheden.

- Gebed, en biddend leven.
Als we bidden richten we onze aandacht op God, zodat Zijn Heilige Geest ons kan leiden. Daarom bidden mensen vaak met gevouwen handen en dichte ogen: zodat ze niet afgeleid worden. Als je bid communiceer je met God. Maar ook in al het andere wat we daarna nog zeggen, doen en laten communiceren we iets naar Hem toe.

- Vertellen over God.
Door met elkaar te praten over het geloof leren we van elkaar. Je kunt ervaren dat God je leid, en die ervaring kun je ook buiten de kerk goed gebruiken. Soms kom je daar nieuwe vragen tegen waardoor je zelf nog even op zoek moet naar antwoorden. Dat geeft je een leuke uitdaging.

* Van de leeftijdsgrens kan soms afgeweken worden. Dat wordt dan van tevoren overlegd tussen de tienerleiding, de leiding van de Kinderdiensten en de ouders.

 

Klik hier voor het bijbelspel en de leeswijzer

Klik hier voor de liedjes die wij zingen